Vdrževanje slušnih aparatov

Nalagam predvajalnik ...

Redno vzdrževanje slušnega aparata je zelo pomembno za njegovo zanesljivo delovanje. Čiščenje slušnega aparata je vaša dolžnost, enkrat letno vam ga očistijo na servisu brezplačno. Na kontrolni pregled in čiščenje ga prinesete k tistemu dobavitelju, kjer ste ga kupili. Redno vzdrževanje slušnega aparata zagotavlja kakovostno delovanje slušnega aparata tekom celotne življenjske dobe, s tem pa ohranite tudi pravico do brezplačnega vzdrževanja slušnega aparata. V prispevku je prikazano tudi, kako se pravilno čisti ušesni vložek oziroma oliva.