Vodstvo po Državnem zboru v znakovnem jeziku s poslancem Državnega zbora in tolmačem za slovenski znakovni jezik g. Janijem Moderndorfer v soboto 20. junija 2015

????????????????????????????????????

Državni zbor RS


Državni zbor se peto leto zapored pridružuje Poletni muzejski noči, ki je priložnost, da obiskovalci spoznajo umetnostno zgodovinsko dediščino Glanzeve stavbe in obenem ob druženju ogledajo tokratno razstavo, namenjeno prikazu nastajanja poslopja današnjega Državnega zbora.

Iz pestrega in zanimivega obdobja nastajanja poslopja tedanje Palače ljudske skupščine se je namreč ohranila dokaj obsežna dokumentacija, ki obsega številne skice, načrte, študije prostorov in pohištva, konkretna naročila, izvršilne načrte, predračune ter najrazličnejše preizkuse in poročila o poteku gradnje. Gre torej za obsežno zbirko originalne dokumentacije, ki priča, koliko truda, natančnosti in pozornosti je bilo vloženega v celoten proces snovanja in gradnje parlamentarnega poslopja.
V okviru razstavnega dogajanja si bodo obiskovalci v soboto, 20. junija 2015, med 18. in 24. uro v preddverju velike dvorane Državnega zbora sami ali vodeno lahko ogledali:

– Pengovovo fresko “Zgodovina Slovencev od naselitve do danes” ter razstavo na steklu dr. Joška Šavlija in dr. Janka Prunka “Zgodovina slovenskega parlamentarizma”
– razstavo  “Nastajanje poslopja današnjega Državnega zbora” – predstavitev originalnih skic, načrtov, različne dokumentacije in poročil o gradnji in opremi skupčinskega poslopja ter dokumentarnih fotografij, povezanih z nastankom skupščinske palače

Ob 20. uri bo zbrane obiskovalce v preddverju velike dvorane pozdravil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, ob isti uri pa bo v Državnem zboru tokrat prvič poleg klasičnega vodenja zagotovoljeno tudi vodenje s tolmačenjem v znakovni jezik.


Delček te dediščine vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, predstavljamo na letošnji Poletni muzejski noči in vas vabimo k ogledu.

***

Program:

Vodeni ogledi freske Slavka Pengova “Zgodovina Slovencev od naselitve do danes”, razstave na steklu dr. Joška Šavlija in dr. Janka Prunka “Zgodovina slovenskega parlamentarizma”  ter razstave “Nastajanje poslopja današnjega Državnega zbora”:

Ob 18.30: vodijo Marij Geč, mag. Ana Jesenko in Gordana Vrabec (Državni zbor)

Ob 20.00 : obiskovalce nagovori predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez
               vodijo Marij Geč, mag. Ana Jesenko in Gordana Vrabec (Državni zbor),
                tolmačenje v znakovni jezik Jani Moederndorfer  (poslanec Državnega zbora)

Ob 21.30: vodijo Marij Geč, mag. Ana Jesenko in Gordana Vrabec  (Državni zbor)

Ob 23.00 : vodijo Marij Geč, mag. Ana Jesenko in Gordana Vrabec  (Državni zbor)


Vstop je prost. Zaradi varnostnega pregleda obiskovalce prosimo, da vstopijo v poslopje Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, vsaj 15 minut pred napovedanim vodenim ogledom.
Pri organizaciji dogodka sodelujejo strokovne službe Državnega zbora.

***
Stavba, v kateri domujeta Državni zbor in Državni svet, je bila zgrajena po načrtih arhitekta Vinka Glanza leta 1959. Njena značilnost je premišljen nabor arhitekturnih prvin, vgrajenih gradiv, ki izhajajo iz slovenskih pokrajin in likovna opremljenost, ki daje stavbi simbolno in reprezentativno vlogo. Slovenska hiša demokracije je spomeniško zaščitena. Pročelje poudarja mogočen portal, delo kiparjev Zdenka Kalina in Karla Putriha, notranjost stavbe krasijo mozaiki in kipi priznanih slovenskih umetnikov – Jožeta Ciuhe, Iva Šubica, Marija Preglja, Ivana Seljaka Čopiča, Franceta Kralja, Borisa Kalina ter zgodovinska freska Slavka Pengova. Umetniška zbirka Državnega zbora obsega 95 grafik, 200 slik in 12 kipov slovenskih avtorjev.

Državni zbor odlikujeta izjemna odprtost in obiskanost – letno nas obišče okrog 14.000 domačih in tujih obiskovalcev. Poleg vodenih ogledov za organizirane, najavljene skupine, ki potekajo med tednom, si obiskovalci lahko ogledajo parlamentarno poslopje na Dan odprtih vrat drugo soboto v mesecu. Slovenska hiša demokracije dnevno gosti najvišje protokolarne dogodke, obenem pa pomeni delovno mesto zaposlenim. Nenehna skrb, posvečena vzdrževanju stavbe Državnega zbora, je hkrati tudi skrb za pomemben del slovenske kulturne dediščine in prispeva k ugledu inštitucije, ki zagotavlja temelje demokratične oblasti v Sloveniji. Državni zbor je v letih 2009–2010 s pomočjo Restavratorskega centra, ki je vodilna nacionalna ustanova za ohranjanje arhitekturne in likovne dediščine, izvedel konservatorsko-restavratorska dela na freski Slavka Pengova ter na nekaterih slikarskih umetniških delih.

***
Organizatorji Poletne muzejske noči 2015 so Skupnost muzejev Slovenije, Tehniški muzej Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Vabljeni in lep pozdrav!


Služba za odnose z javnostmi
Public Relations Office