Znakovno sporazumevanje z malčki pozitivno vpliva na govorni razvoj

Znakovno sporazumevanje z malčki je uveljavljena praksa, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji. Raziskave so potrdile številne prednosti zgodnjega usvajanja otroških kretenj za nadaljnji govorno-jezikovni in osebnostni razvoj. Zato želijo izvajalci mednarodnega projekt Tiny Signers, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, to metodo vpeljati tudi pri nas. Spletna TV se je udeležila zaključne konference.