Znakovno sporazumevanje z malčki pozitivno vpliva na govorni razvoj

Znakovno sporazumevanje z malčki je uveljavljena praksa, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji. Raziskave so potrdile številne prednosti zgodnjega usvajanja otroških kretenj za nadaljnji govorno-jezikovni in osebnostni razvoj. Zato želijo izvajalci mednarodnega projekt Tiny Signers, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, to metodo vpeljati tudi pri nas. Spletna TV se je udeležila zaključne konference.

Podobni prispevki