DGN Podravja Maribor

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor deluje na področju 41 občin regije Podravja: Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Desternik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

mb

Društvo deluje od 26. novembra 1933 dalje.

Dobrodelnost in samopomoč ter potrebe po druženju in komunikacije so bile tiste osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Maribora daljnega 26. novembra 1933 na svojem ustanovnem sestanku. Dve leti prej so na ustanovnem sestanku Društva gluhonemih za Dravsko banovino s sedežem v Ljubljani spoznali, da je lahko društvo, kjer se med seboj brez težav sporazumevajo, vsem v veliko pomoč. Leto 1947 je bilo za našo organizacijo prelomno. Spomladi je bila seja skupščine Društva gluhih Slovenije v Ljubljani, istega leta je bil ustanovljen tudi odbor Zveze gluhih Jugoslavije za Maribor. Potrebno je bilo zagotoviti prostore za tako veliko društvo, ki je iz leta v leto raslo. Od leta 1990 imamo svoj sedež v Domu invalidskih društev Maribor.

Več o delovanju društva si lahko ogledate tudi na spletni strani društva.

Naslov društva:
Trubarjeva ulica 15
2000 Maribor

T: 02/25 22 182
F: 02/25 22 182
M: 041/777 132
E: dgn.maribor@guest.arnes.si

www.dgnp-mb.si

Uradne ure:
ponedeljek 9.00 – 12.00
sreda 9.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00

 

Podružnica Ptuj
Potrčeva ulica 34
2250 Ptuj

Uradne ure:
petek 16.00 – 18.00