DOZIS Dolenjske in Bele Krajine

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine deluje na območju 10 občin: Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Semič, Metlika, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk.

dolenjske
Oglejte si prispevek Spletne TV o društvu.

Društvo deluje od 6. junija 1956 dalje.

Za začetek delovanja šteje ustanovni občni zbor 6. junija 1956, ki s sklepom navzočih ustanovi Zvezo gluhih Jugoslavije, poverjeništvo Novo mesto. Društvo neprekinjeno deluje od leta 1956 in ima od leta 1997 lastne prostore v Novem mestu. Glavne naloge so bile izvesti popis slušno prizadetih občanov Dolenjske in Bele krajine. V društvu so vodili natančno evidenco in ugotavljali socialno stanje v družini ter na podlagi tega pomagali. Z desetletji se naloga društva ni bistveno spremenila.

Naslov društva:
Glavni trg 11
8000 Novo mesto

T: 07/332 47 77
F: 07/332 47 76

www.gluhinaglusni-dolenjske.net

Uradne ure:
ponedeljek 8.00 – 12.00
sreda 8.00 -12.00 in 14.00- 17.00
v nujnih primerih: kadarkoli