Klicni center

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur dnevno vse dni v letu. Nastal je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki storitve klicnega centra izvaja od leta 2009.

Klicni center osebam z okvaro sluha omogoča komunikacijo z javnimi službami – na primer pri urejanje dokumentov na občini, pri urejanju vloge za otroški dodatek na centru za socialno delo, pri naročanju pri zdravniku in pridobivanje drugih želenih informacij javnega značaja – s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Pred uporabo Klicnega centra je obvezna registracija preko spretnega mesta http://kc.tolmaci.si.

Uporabniki se lahko s Klicnim centrom povežejo preko mobilne številke 031 777 600, ki omogoča video pogovor s tolmačem v znakovnem jeziku. Stik s tolmačem lahko vzpostavijo  tudi preko SMS-sporočila, elektronske pošte, spletnega pogovora v živo ali preko telefaksa. Tolmač sprejme vprašanje uporabnika in ga v njegovem imenu posreduje ustrezni instituciji, nato uporabniku v najkrajšem možnem času posreduje odgovor.

Klicni center uresničuje pravico gluhih in naglušnih, “da mora država invalidom zagotavljati javne informacije v njim dostopnih oblikah zapisa in v tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti, in to pravočasno ter brez stroškov za uporabnika” (21. člen Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov).

Oglejte si Video prestavitev Klicnega centra

© 2014 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vse pravice pridržane.