Konferenca IFHOH-a

Dostopnost odstrani vse ovire

Petek, 11. maj 2018, Ljubljana, dvorana M hotela

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je bila leta 2016 na skupščini Mednarodne zveze naglušnih (IFHOH) izbrana kot organizatorka mednarodne skupščine in konference leta 2018, ki poteka vsaki dve leti. Prav tako je skupščina Evropske zveze naglušnih (EFHOH) sprejela slovensko kandidaturo za organizacijo skupščine EFHOH-a leta 2018. Na podlagi teh dveh sklepov je ZDGNS obema odboroma predlagala izvedbo skupnega tridnevnega dogodka med 10. in 12. majem 2018 v Ljubljani.

Ljudi z izgubo sluha je žal čedalje več – po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije jih je na svetu že 362 milijonov, od tega v Evropi več kot 52 milijonov. Opazno narašča število okvar sluha predvsem pri populaciji, starejši od 50 let, in pri mladostnikih. Izguba sluha je pogosto povezana z vplivi okolja, ne le domačega, temveč tudi delovnega.

Na evropski in svetovni ravni na problematiko in potrebo po preventivi ter skrbi za ustrezno okolje dejavno opozarjata Mednarodna zveza naglušnih (IFHOH – International Federation Hard of Hearing – http://www.ifhoh.org) in Evropska zveza naglušnih (EFHOH – European Federation of Hard of Hearing – www.efhoh.org), katerih aktivna članica je tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS).

IFHOH in EFHOH v sodelovanju z organizacijami v različnih državah članicah organizirata skupščine in mednarodne konference, na katerih opozarjajo na probleme in iščejo rešitve za težave, ki jih povzroča okvara sluha, opozarjajo pa tudi na potrebno preventivo tako v domačem kot delovnem okolju.

Prepričani smo, da je nujno potrebno zavedanje, da so senzorne okvare izjemno težke, da se izguba sluha žal pričakuje pri večinskem delu starajoče se populacije in da Slovenija žal na tem področju ne zaostaja za Evropo, saj je število oseb z izgubo sluha tudi v Sloveniji doseglo 10 % populacije, kar pomeni do približno 200.000 ljudi. Izguba sluha pa tudi sicer vpliva na zdravstveno stanje ljudi, pogosto pa jo povezujemo z depresijo, socialno izolacijo, demenco, kar posledično vodi v prezgodnjo umrljivostjo.

• Na konferenci bo zagotovljena pisna podpora v slovenskem jeziku.
• Poskrbljeno bo za prevajanje tujih predavateljev v slovenski jezik.
• Prostor bo opremljen s slušno zanko za lažje poslušanje s slušnim aparatom.

Vljudno vabljeni!