Konferenca o dostopnosti spletnih strani

Konferenca o dostopnosti spletnih strani javne uprave in drugih spletišč RS

baletrina

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Vljudno vas vabimo, da se konference udeležite in sodelujete pri oblikovanju smernic na tem področju.

Kotizacije za konferenco ni, udeležba je brezplačna. Vprašanja in prijave prosim pošljite najkasneje do 20. januarja 2015, na elektronski naslov: darja.demsar@zalozba.org.

Program

Beletrina, zavod za založniško dejavnost, bo 27. januarja 2015, v Cankarjevem domu organizirala konferenco o dostopnosti spletnih strani javne uprave in drugih pomembnih spletišč za državljane RS. Konferenca bo potekala v dvorani M3/M4 Cankarjevega doma, med 10. in 15. uro.

Medtem ko splet postaja eden ključnih elementov komunikacije in organizacije v življenju vseh ljudi, pa dostop do informacij in storitev prek spletnih strani ni možen za vse uporabnike. Določene ranljive skupine, s poudarkom na invalidnih osebah, se pri uporabi spleta soočajo z mnogimi težavami. To so predvsem gibalno ovirane osebe (tetraplegiki, idr), senzorno ovirane osebe (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) in kognitivno ovirane osebe (osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe po poškodbi glave in možganov, idr). Upoštevanje njihovih potreb po prilagoditvah pri posredovanju informacij in vizualnem oblikovanju spletnih strani je pomembno, vendar premalo poznano tako med programerji, tekstopisci in oblikovalci spletnih strani kot med naročniki oziroma skrbniki spletnih strani.

S podporo Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana smo k sodelovanju že povabili pomembnega mednarodnega gosta, gospoda Shadi Abou-Zahra, iz konzorcija za svetovni splet – W3C centra, v okviru katerega se oblikujejo iniciative za spletno dostopnost (Web Accessibility Iniciative). Predstavile se bodo posamezne točke WCAG priporočil in najpogostejše ovire spletnih strani, s katerimi se srečujejo uporabniki. Izpostavili bomo tudi razvoj in uspešnost uveljavljanja WCAG priporočil (Web Content Accessibility Guidelines) po vsem svetu. Predstavili bomo nacionalne usmeritve in prizadevanja na tem področju ter evropsko razsežnost reševanja te tematike prek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopnosti spletnih strani javnega sektorja.

Program sestavljajo trije sklopi. V prvem bomo predstavili nacionalne usmeritve in prizadevanja na tem področju ter evropsko razsežnost reševanja te tematike prek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopnosti spletnih strani javnega sektorja. Izpostavili bomo tudi razvoj in uspešnost uveljavljanja WCAG priporočil (Web Content Accessibility Guidelines) po vsem svetu.

V drugem sklopu bomo predstavili posamezne točke WCAG priporočil in najpogostejše ovire spletnih strani, s katerimi se srečujejo uporabniki. Predstavili bomo razlago priporočil, ki so nastala kot rezultat Beletrininega raziskovalnega projekta o dostopnosti spletnih strani skupaj s predstavniki posameznih skupin invalidnosti, v letu 2014.

Zaključili bomo z okroglo mizo na temo aktiviranja spletne dostopnosti v Sloveniji, v okviru katere bomo spregovorili o nacionalnih obvezah in prizadevanjih na področju prilagoditve spletnih strani javne uprave; o stanju in napredku prilagajanja dostopnosti spletnih strani ter primerih dobrih praks; o zakonitostih oblikovanja univerzalno dostopnih spletnih strani; ter o uporabi in razumljivosti uradniškega jezika.

 

 

Podobni prispevki