Športna prireditev Košarkarske zveze Slovenije, Športne zveze gluhih Slovenije in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Na ZGNL, Vojkova 74, Ljubljana