Kdo smo

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je nevladna, strokovna invalidska organizacija, ki si vse od svoje ustanovitve leta 1931 v takratni Dravski banovini, prizadeva za enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha: gluhih, naglušnih in gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom. S strokovnimi predlogi, opozorili in mnenji sodeluje s pristojnimi vladnimi organi in telesi.

ZDGNS je reprezentativna invalidska organizacija s 6.497 člani, združenih v 13 medobčinskih društev. Kot izvajalka 11 posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva za osebe z okvaro sluha.

  • Zakoniti zastopnik Zveze je predsednik Mladen Veršič.
  • Podpredsednik Zveze in predsednik odbora naglušnih je Boris Horvat.
  • Strokovno službo Zveze vodi sekretar Matjaž Juhart.

Zveza je članica mednarodnih povezav: