Gluhoslepota

Gluhoslepota sodi med najtežje invalidnosti. Zaradi kombinacije vidnih in slušnih okvar ali popolne izgube obeh čutov ima gluhoslepa oseba zelo ovirano komunikacijo, dostop do informacij in mobilnost.

V Evropski uniji živi okoli 150 tisoč gluhoslepih, ki potrebujejo specifično podporo usposobljenih individualnih asistentov: komunikatorjev-vodičev in tolmačev za taktilni znakovni jezik. Gluhoslepe osebe pri gibanju uporabljajo belo palico.

Za komuniciranje z gluho slepo osebo obstaja več metod:

  • taktilni oziroma otipni jezik (lega roke=pomen)
  • pisanje velikih črk na dlan za enostavno sporočanje
  • uporaba črkovne table za zapisovanje reliefnih črk ali Braillove pisave
  • uporaba velikega tiska in osvetljenih znakov za gluhoslepe z ostankom vida
  • avdio posnetki za gluhoslepe z ostankom sluha