Naglušnost

Po statutu Mednarodne zveze naglušnih oseb pojem “naglušen” opredeljuje osebe z izgubo sluha z omejeno sposobnostjo poslušanja in razumevanja, ki običajno komunicirajo z govorom.

Naglušne osebe so se znotraj ZDGNS 1993. leta prvič organizirale kot posebna skupina oseb z okvaro sluha.  Odbor naglušnih trenutno vodi predsednik Boris Horvat.

Po statutu Zveze je naglušna oseba posameznik z izgubo sluha od 31 do 95% po Fowlerju, ki se pri sporazumevanju naslanja na ostanke sluha s slušnim aparatom ali brez njega, z ogledovanjem z ust in z drugimi akustičnimi ter psihosocialnimi prilagoditvami in katere glavno sredstvo sporazumevanja je govor. Kot naglušne so opredeljene tudi kasneje oglušele osebe z izgubo sluha več kot 95% po Fowlerju, če je ohranjena funkcija govora in poslušanja.

KLASIFIKACIJA NAGLUŠNOSTI

V Sloveniji se uporablja naslednja klasifikacija oseb z izgubo sluha:

Stopnja v dB (decibeli) Opis (izgube sluha) Vpliv na komunikacijo
10 do 15 dB Normalno slišanje Nobene ovire v komunikaciji.
16 do 25 dB Rahla, neznatna V tihih okoljih oseba nima težav z razumevanjem, v hrupnih okoljih oz. prostorih imate težave pri razumevanju šibke jakosti govora.
26 do 40 dB Lažja V tihih pogovornih situacijah, kjer je snov poznana in besednjak omejen, oseba nima težav pri komuniciranju. Slaboten, tih govor ali govor na razdalji, težko sliši, čeprav je hrup minimalen. Debate v razredu, skupini predstavljajo komunikacijski izziv.
41 do 55 dB Zmerna Oseba sliši govor le od blizu. Skupinske aktivnosti, kot so npr. govorne situacije v razredu, predstavljajo komunikacijski izziv.
56 do 70 dB Zmerno težka Oseba lahko sliši le glasen, čist govorni signal. Več težav ima pri skupinskih situacijah. Velikokrat je razumevanje govora opazno moteno. Tudi govor naglušnega je rahlo moten.
71 do 90 dB Težka Oseba ne more slišati govora, razen če je ta zelo glasen, a tudi takrat ne more prepoznati vseh besed. Zvoki okolja so prisotni, vendar jih oseba ne more identificirati. Posameznikov govor ni povsem razumljiv.
91 in več dB Globoka, zelo težka Oseba lahko sliši posamezne glasne zvoke, medtem ko govora ne more zaznavati. Vzpostavi se osnovno sporazumevanje. Posameznikov govor, če je sploh razvit, ni razumljiv.


Naglušnost se po linearni redukciji sluha (ISO) stopnjuje od lažje (do 40 dB) preko srednje (do 60 dB) do težje naglušnosti (preko 80 dB). Če se je naglušnost pojavila po rojstvu, ko se glasovni kod še ni povsem spontano razvil na osnovi deficitnega sluha, je pri takih otrocih treba izvesti celovito demutizacijo, pri čemer se maksimalno izkoristi ostanke sluha (s pomočjo slušnega aparata ali brez njega).

Dodatne informacije:

Zanke in FM sistemi po Sloveniji:

© 2014 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vse pravice pridržane.