Polžev vsadek

Kohlearni implant ali polžev vsadek je medicinsko-tehnični pripomoček, ki osebam s hudo ali popolno izgubo sluha lahko omogoča sposobnost zaznave zvokov, poslušanja in s tem povezanega razvijanja govorno-jezikovnih sposobnosti. Pri teh dveh vrstah izgube sluha slušni aparati lahko nudijo le omejeno pomoč, saj so zasnovani tako, da zvok ojačajo, notranje uho pa je še vedno nezmožno pretvoriti zvok. Polžev vsadek obide nedelujoč del notranjega ušesa in dovede signale zvoka neposredno do slušnega živca. Polžev vsadek deluje tako, da električno draži dlačice notranjega ušesa. Uporablja se lahko pri otrocih, mladostnikih ali odraslih ljudeh. Pogoj za vsaditev je, da je uho dovolj razvito, da lahko sprejme elektrodo, oziroma, da je slušni živec ohranjen, nepoškodovan.

Ker je zgodnje odkrivanje okvare sluha pri otrocih zelo pomembno, so naše porodnišnice leta 2005 uvedle presejalni test za okvaro sluha, ki se izvaja pri vseh novorojenčkih. S pomočjo presejalnega testa se novorojenčke z ugotovljeno okvaro sluha usmeri na nadaljnje, natančnejše preiskave. Zgodnja dodelitev slušnega aparata oziroma operacija polževega vsadka omogoči razvoj sposobnosti poslušanja v optimalnem obdobju, ko so možgani še “pripravljeni” za naravno pot učenja s poslušanjem. Centri za sluh se namreč razvijajo samo s poslušanjem. Zato je odločilno, da v predšolskem obdobju gluhim in naglušnim otrokom omogočimo spoznati svet zvoka. Kasneje je lahko za to prepozno, saj otrok sicer lahko izgubi ritem govora in melodijo stavka, kar oteži razumevanje govora.

Priporoča se, da se vsadek vsadi že zelo zgodaj v “prelingvalni fazi”, saj je sluh pomemben dejavnik pri razvoju govora. Operira se otroke, starejše od enega leta, otroke z obojestransko gluhostjo. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je pri operaciji odraslih gluhih oseb z obojestransko izgubo sluha, potrebna dolgoletna slušna in govorna rehabilitacija, ki jo izvajajo surdopedagogi. Rehabilitacija vsebuje vaje za navajanje na zvok, vaje za poslušanje, vaje za izgovorjavo.

Vsaditve polževega vsadka izvajata UKC Ljubljana in UKC Maribor.

© 2014 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vse pravice pridržane.