Zakonodaja

Področje senzorne invalidnosti oziroma pravic oseb z okvaro sluha ureja vrsta zakonskih predpisov in dokumentov, s katerimi so tej skupini invalidov vsaj na normativni ravni zagotovljene enake možnosti izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega in socialnega varstva ter druge oblike pomoči za zadovoljevanje njihovih posebnih potreb.

Ključni predpisi in programi, s katerimi se zagotavljajo enake možnosti in odpravlja diskriminacija na podlagi invalidnosti so:

Predpisi v pripravi

Povezani prispevki

  • Prisluhnimo tišini: Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
  • Rezervirana sredstva za izvajanje ZIMI-ja
  • Kaj novi Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša gluhim in naglušnim?
  • ZIMI prinaša tehnične pripomočke za senzorne invalide
  • Desetletnica Zakona o uporabi SZJ
  • Kaj ljudem z okvaro sluha prinaša nova zakonodaja
  • Evalvacija državne skrbi za invalide
  • Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo