Združenje tolmačev za SZJ

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je ustanoviteljica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki po javnih pooblastilih gluhim uporabnikom zagotavlja storitve tolmačenja in izvaja storitve Klicnega centra za osebe okvaro sluha. S tem uresničuje zakonsko pravico gluhih oseb do uporabe SZJ v vseh kontaktih z izvajalci javnih služb in v osebnih situacijah, kjer gluhota predstavlja komunikacijsko oviro, skladno z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (2002).

Gluhe osebe, vključene v vavčerski sistem, lahko tolmača za slovenski znakovni jezik naročijo:

  • preko spletne strani www.tolmaci.si
  • z SMS sporočilom na mobilni telefon: 031 354 600 in 031 752 554

Zavod naročila za tolmače sprejema od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, minimalno tri delovne dni vnaprej.

V nujnih primerih (nujna zdravniška pomoč na urgenci, prometna nesreča in podobno) se tolmač naroča preko Klicnega centra za osebe z okvaro sluha; potrebna je predhodna registracija.

Kontakt:

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana

tel: 01/436 47 92

gsm: 031/354 600, 031/752 554

faks: 01/436 47 93

e-pošta: info@tolmaci.si

www.tolmaci.si

© 2014 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vse pravice pridržane.