Prisluhnimo tišini: 8. marec, dan enakopravnih žena?

8. marca 1909 so v Združenih državah Amerike potekale prve množične demonstracije za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk. Istega leta se je na Goričkem rodila Matilda Serec. Vse življenje je trdo delala doma – brez plačila. Gluhi Fridi Planinc je bila visokošolska izobrazba nedostopna, zaposlila se je kot šivilja. 15 let je vodila Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana in postala prva predsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tudi Anica Žeslin je sprva delala kot šivilja, po rojstvu otrok pa je ostala doma, finančno odvisna od moža. Podobna usoda je doletela gluhoslepo Miroslavo Čad. 106 let po demonstracijah za enakopravnost ženske v EU v povprečju zaslužijo 17 odstotkov manj kot moški.