Prisluhnimo tišini: Tehnični pripomočki – največja pridobitev leta 2014 in novoletna poslanica predsednika Zveze

V zadnji decembrski oddaji Prisluhnimo tišini smo izpostavili pomembne zakonodajne dosežke in pravice, ki so jih invalidi pridobili v letu 2014. Tretjega decembra, ob mednarodnem dnevu invalidov, so predstavniki invalidskih organizacij državni vrh znova pozvali, naj upošteva določila Konvencije Združenih narodov in naj ne krči sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Gluhi, naglušni in gluhoslepi ter osebe s polževim vsadkom so končno dobili pravico do tehničnih pripomočkov. 11. oktobra letos je namreč začel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Postopek uveljavljanja teh pravic na upravnih enotah je jasen, vendar država ni upoštevala, da gluhi za komunikacijo v znakovnem jeziku potrebujejo kakovostne in torej dražje pripomočke.
Vse dobro v prihajajočem letu je v poslanici zaželel tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič.