Dostopnost informacij v SZJ

Namen programa je uresničevanje pravice gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jo uresničujejo s storitvami tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Cilj je enakopravno vključevanje gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in možnostih, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, katerega ustanoviteljica je ZDGNS, je edina izvajalska služba pravice gluhih oseb do uporabe lastnega jezika. Kot edina institucija skrbi za koordinirano delo tolmačev glede na potrebe uporabnikov ter različnih institucij za območje celotne države, izvaja izobraževanje, usposabljanje in spremlja delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter skrbi za uresničevanje zakonske pravice gluhih do tolmača.

Združenje tolmačev za SZJ