Ohranjevanje zdravja

OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN REHABILITACIJA

Program se izvaja v lastnih kapacitetah v Kranjski GoriMoravske Toplice, Piranu in Fiesi (avtokamp in hotel).

Program poleg ohranjevanja telesnega zdravja oseb z okvaro sluha prispeva tudi k psihičnemu uravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se v večini primerov izvaja kot družinska rehabilitacija. Aktivnosti v hribih, zdraviliških bazenih in na morju ter druženje delujejo na uporabnika preventivno in terapevtsko ter ustvarjajo pogoje za lažje vsakodnevno vključevanje v življenje in delo.

Program omogoča medsebojno druženje s sebi enakimi, kar je še posebej pomembno zaradi komunikacijske oviranosti.

V počitniških domovih (Počitniški dom Kranjska Gora in Počitniški dom Piran) se v smislu kompenzacije posledic invalidnosti izvajajo tudi različne druge dejavnosti, kot so posveti, seminarji, usposabljanje, delavnice, likovna kolonija, priprave gluhih športnikov pred odpravo na različna tekmovanja itd. ter program za socialno ogrožene osebe z okvaro sluha in njihove družine.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razpolaga z 21 počitniškimi zmogljivostmi, v katerih je 70 postelj in štiri pomožna ležišča, namenjene pa so letovanju gluhih in naglušnih iz vse Slovenije.

Pravilnik o ohranjevanje zdravja ZDGNS