Psihosocialni programi

Psihosocialni program pomoči družinam oseb z okvaro sluha oz. posameznim osebam z okvaro sluha – osebna asistenca

Družinam oseb z okvaro sluha oz. posameznim osebam z okvaro sluha so v sklopu programa za brezposelne gluhe in naglušne osebe, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, na voljo naslednje vrste pomoči: dostava že pripravljene hrane, priprava hrane na domu, pomoč pri oblačenju, slačenju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in gibanju; poleg tega posamezne vključene starejše osebe dajejo poseben poudarek druženju zaredi osamljenosti. Poleg težav, ki jih imajo vključene osebe zaradi komunikacijske oviranosti, doživljajo osebe z okvaro sluha v primeru osamljenosti dodatno psihosocialno stisko. Uporabniki so z dosedanjim vključevanjem v program potrdili, da tak program potrebujejo, ker se ne morejo enakovredno z drugimi državljani vključevati v javno mrežo tovrstnih storitev na njim prilagojen način.

Brezposelni izvajalci preko vključenosti v program prispevajo k reševanju problematike uporabnikov, povezane s starostjo. Obenem so delovno in socialno integrirani. Rešujejo svojo težavo brezposelnosti, si zagotavljajo pogoje za preživetje, z nudenjem pomoči osebam z enako ali podobno oviro pa so tudi sami deležni psihosocialne rehabilitacije.