Razvoj SZJ

ZDGNS od leta 1979 sistematično deluje na področju razvoja in uveljavitve slovenskega znakovnega jezika. Rezultat teh prizadevanj so izdani priročniki, slovarji na CD-jih in Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Kljub sprejetemu zakonu pa država ne zagotavlja sistemskega vira za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik je potrebno načrtno raziskovati in standardizirati, saj je to temeljnega pomena pri prenosu znanja v znakovnem jeziku. Vsak mesec se redno sestaja skupina gluhih za razvoj slovenskega znakovnega jezika in standardizira kretnje za posamezno besedo. Razvijajo se nova področja besed–kretenj, ki doslej niso bila raziskana. S tem se povečuje besedni zaklad gluhih ter se hkrati krepi kulturno in zgodovinsko zavedanje o jeziku. Poleg raziskovanja besedišča je potrebno raziskovati tudi sam jezik z vidika različnih jezikoslovnih prvin. V sodelovanju s primernimi strokovnjaki – jezikoslovci, pisci slovarjev in sodelavci pri razvoju besedišč za posamezna področja – in strokovnim kadrom za razvoj programske opreme omogočamo razvoj jezika, ki je predpogoj za sporazumevanje gluhih in ohranjanje kulturne identitete gluhe skupnosti v družbi.

Izdani učni pripomočki:

Naročilnica publikacij

Ime in priimek:*
Naslov:*
Tel./GSM:*
-
E-pošta:*
Dostava:*
Izbira literature:*
Namen uporabe gradiva:*
Sporočilo:
Prepiši znake:

Prijavnica na tečaj

Tečaj bo potekal v prostorih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana.

Cena:

1. cena posameznega tečaja 100,00 EUR

2. cena posameznega tečaja za dijake, študente in brezposelne 50,00 EUR

Prijavljam se na (izberite stopnjo SZJ, na katero se želite prijaviti):*
Ime in priimek:*
Datum rojstva:*
 / 
 / 
Naslov:*
Telefonska številka:*
-
E-pošta:*
Trenutno sem:*
Način plačila:*
Sporočilo:
Prepiši znake:

 

© 2014 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vse pravice pridržane.