Usposabljanje naglušnih

Program “Usposabljanje naglušnih za aktivno življenje in delo”, ki se neprekinjeno izvaja od leta 1999, vključuje individualno svetovanje, pravno pomoč, delovanje odbora naglušnih, obveščanje in delo z javnostmi ter izdelavo informativnih gradiv.

Program je tesno povezan s programom Centra možnosti, saj poleg predstavitve tehničnih pripomočkov naglušne osebe prejmejo informacije o pravici do slušnega aparata, njegovi uporabi, pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravicah iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja in nadomestilih za telesno okvaro.

Program se izvaja celo leto kot svetovanje preko telefona in elektronske pošte. Vsak delovni dan, po predhodnem naročilu pa se izvaja tudi neposredno delo z uporabniki. V programu je zajeto tudi brezplačno individualno svetovanje pravnega svetovalca za področje varstva potrošnikov in zdravstvenega zavarovanja.

V letu 2013 je bilo izvedenih veliko predavanj o pravicah uporabnikov do slušnega aparata v različnih društvih, knjižnicah in občinskih prostorih. Program je bil predstavljen na F3ŽO – Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

V letu 2013 je potekalo imenovanje novih članov odbora naglušnih pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Odbor naglušnih deluje v sestavi: predsednica Darja Pajk, podpredsednica Jelka Močnik ter člani Branko Gornjec, Franc Forštner, Marko Štanta, Daniel Grubor in Jasna Urban.