Usposabljanje naglušnih

Program “Usposabljanje naglušnih za aktivno življenje in delo”, ki se neprekinjeno izvaja od leta 1999, vključuje individualno svetovanje, pravno pomoč, delovanje odbora naglušnih, obveščanje in delo z javnostmi ter izdelavo informativnih gradiv.

Program je tesno povezan s programom Centra možnosti, saj poleg predstavitve tehničnih pripomočkov naglušne osebe prejmejo informacije o pravici do slušnega aparata, njegovi uporabi, pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravicah iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja in nadomestilih za telesno okvaro.

Program se izvaja celo leto kot individualno svetovanje, svetovanje preko telefona, običajne in elektronske pošte. Vsak delovni dan med 9 in 15 uro, po predhodnem naročilu, se izvaja tudi neposredno delo z uporabniki. V programu je zajeto tudi brezplačno individualno svetovanje pravnega svetovalca za področje varstva potrošnikov, zdravstvenega zavarovanja, invalidsko pokojninskega zavarovanja in delovne zakonodaje.

Vsako leto je izvedenih veliko predavanj o pravicah uporabnikov do slušnega aparata v različnih društvih, domovih za starejše, knjižnicah in občinskih prostorih. V sklopu programa sodelujemo na različnih festivalih in občinskih prireditvah, sodelujemo na F3ŽO – Festivalu za tretje življenjsko obdobje in na Mednarodnem sejmu sodobne medicine MEDICAL.

V letu 2017 je potekalo imenovanje novih članov odbora naglušnih pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Odbor naglušnih deluje v sestavi: predsednik Boris Horvat in člani odbora Branko Gornjec, Franc Forštner, Marko Štanta, Milan Zupanc, Vladimir Kastelec, Darja Pajk, Matjaž Debevc, Jasna Urban, Janez Bric, Lidija Francekovič, Antonija Tratnik, Nika Korsič in Dušan Simič.