Usposabljanje za aktivno življenje

Okvara sluha in komunikacijska oviranost gluhe, naglušne in gluhoslepe omejujeta v številnih življenjskih situacijah, še zlasti pri dostopu do informacij, kar močno vpliva na njihov položaj v družbi. Na Zvezi pripravljamo izobraževanja, ki jih prilagajamo potrebam naših članov. V tehnikah, prilagojenih gluhim in naglušnim, izvajamo seminarje, konference, delavnice in okrogle mize, posredujemo jim ključne informacije in usmeritve za njihovo vključevanje v družbeno okolje ter spremljamo zakonodajo, ki vpliva na njihovo življenje. Na njih tudi usposabljamo strokovno osebje, ki dela z njimi v sodelovanju z našimi uporabniki.

Gluhi na tak prilagojen način s tolmačem in kompetentnimi osebami, ki jim predstavijo vsebine, prejmejo informacije iz prve roke ter z aktivnim sodelovanjem zagovarjajo svoje potrebe in stališča.