Založništvo

S programom aktivno delujemo na področju založništva in izdajamo vsebinsko pomembne publikacije, ki se dotikajo življenja in dela oseb z okvaro sluha. Ker so osebam z okvaro sluha javni mediji nedostopni, so podane informacije s specifičnega področja (izobraževanje, zaposlovanje, zakonodaja, vsebinska področja) pomembne pri ozaveščanju in krepitvi identitete. S tem programom ohranjamo identiteto in kulturo gluhe skupnosti ter nadomeščamo podobne javne programe.

Osebe z okvaro sluha skozi program informativne dejavnosti založništva seznanjamo z razvojem, raziskovanjem in znanstvenimi ugotovitvami na področju okvare sluha ter dejavnostmi, povezanimi z njimi (razvoj slovenskega znakovnega jezika, polžev vsadek, tehnični pripomočki, tehnologija).

Izdane publikacije:

80 let 001_crop
predstavitvena publikacija ob 80-letnici organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem (daljša in krajša različica) z naslovom 80 let organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem
publikacija ob 20-letnici Športne zveze gluhih Slovenije z naslovom  Športna zveza gluhih Slovenije skozi leta 1992 do 2012 Knjižica 2 ZDGNS in 13 društev 001_crop

knjižica o delovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter trinajstih društev po Sloveniji

Zakon SZJ 1 001_crop

knjižica Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Knjižica Gluhoslepi 001_crop

knjižica Gluhoslepi

brosure_gluhoslepih_1_2_001crop

brošure z osnovnimi informacijami: Sporazumevanje z gluhoslepim otrokom, Orientacija in mobilnost gluhoslepih otrok, Usherjev sindrom, Sindrom Charge

 zloženka Študij študentov s posebnimi potrebami Vodnik po pravicah invalidov 001_crop

Vodnik po pravicah invalidov v slovenskem znakovnem jeziku

 vodnik Znakovni jezik – govorica kretenj z vidika ozaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine
 prevod in priredba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v slovenskega znakovnem jeziku  prevod Ustave Republike Slovenije v slovenski znakovni jezik medmeti

Medmeti na presečišču slovenskega besedila in znakovnega jezika

Ogled ostalih publikacij v PDF obliki: